Pogoji naročanja Darilnih kartic Qlandia za pravne osebe

Datum zadnje spremembe: 14.12.2018

1. člen: Uvodna določila

Dokument »Pogoji naročanja Darilnih kartic Qlandi za pravne osebe«, katerih izdajatelj je podjetje Qlandia Marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju izdajatelj), opredeljuje pogoje naročanja in dobavo plastičnih Darilnih kartic Qlandia s pripadajočimi darilnimi kuvertami. Aktualne tematske različice Darilnih kartic in darilnih kuvert so predstavljene na spletni strani: https://www.qlandia-kartica.si/si/tematske-darilne-kartice-qlandia/. 

2. člen: Predstavitev Darilne kartice Qlandia

Predstavitev Darilne kartice Qlandia je objavljena na spletni strani: https://www.qlandia-kartica.si/si/pogoji-poslovanja-z-darilno-kartico-qlandia/. Ključne lastnosti darilne kartice Qlandia:

 • vnovčljiva v vseh 7 (sedmih) nakupovalnih centrih Qlandia (Qlandia Nova Gorica, Qlandia Kranj, Qlandia Kamnik, Qlandia Krško, Qlandia Novo mesto, Qlandia Maribor, Qlandia Ptuj);
 • poljubno dobroimetje (od min 20 eur do max 300 eur);
 • na voljo v več tematskih različicah, ki se obdobno tudi menjajo;
3. člen: Oddaja naročila za pravne osebe

Postopek in obdelava naročila

Podjetja lahko Darilno kartico naročijo izključno preko spleta na spletni strani: www.qlandia-kartica.si/si/narocite-podjetja. Ob potrditvi tega spletnega obrazca, se generira PDF naročilnica, ki je poslana naročniku z nadaljnimi navodili in tudi na e-naslov narocilo@qlandia-kartica.si.

Z enim naročilom lahko podjetje naroči več tematsko različnih darilnih kartic, vsaka ima lahko poljubno dobroimetje (npr. naročilo 7x oranžna darilna kartica, od tega 4 kartice z dobroimetjem 45 eur in 3 darilne kartice z dobroimetjem 30 eur, dodatno 4 modre in 3 oranžne darilne kuverte).

4. člen: Dostava / prevzem naročenih Darilnih kartic

Pravna oseba lahko naročene Darilne kartice:

 • prejme po pošti: želeni naslov se navede na naročilnici (obračuna se dodatni strošek obdelave naročila in pošiljanja darilnih kartic po pošti)
 • po predhodnem dogovoru brezplačno prevzame na sedežu izdajatelja (Qlandia Marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana)
5. člen: Cena

Vrednost izdanega računa za naročene darilne kartice

Za naročene darilne kartice se naročniku izda račun, ki je sestavljena iz dveh delov:

1. Vrednost naročenih darilnih kartic, na kar se DDV ne obračuna (0 %).

2. Dodatni stroški obdelave naročila in  pošiljanja darilnih kartic po pošti glede na skupno vrednost naročenih darilnih kartic, in sicer:

 • vrednost naročenih darilnih kartic do 50,00 EUR = 3,00 EUR + 22% DDV;
 • vrednost naročenih darilnih kartic od 51,00 do 100,00 EUR = 4,50 EUR + 22% DDV;
 • vrednost naročenih darilnih kartic od 101,00 EUR do 300,00 EUR = 8,00 EUR + 22% DDV;
 • vrednost naročenih darilnih kartic od 301,00 EUR do 1.000,00 EUR = 10,00 EUR + 22% DDV;
 • vrednost naročenih darilnih kartic od 1.001,00 EUR dalje.... = 15,00 EUR + 22% DDV.
6. člen: Fakturiranje in roki

Po prejemu plačila za naročene darilne kartice računovodska služba izdajatelja naročniku posreduje račun z rokom plačila 8 dni.

Po plačilu računa oz. predračuna, izdajatelj v 7 delovnih dneh na naslov iz naročilnice odpošlje naročene Darilne kartice Qlandia. Na računu se zavede vrednost naročenih darilnih kartic ter stroški obdelave naročila in pošiljanja kartic.

Brezplačno in po predhodnem dogovoru (najavi) lahko naročnik Darilne kartice prevzame na sedežu izdajatelja (Qlandia Marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana).

Za pripravo Darilnih kartic (skeniranje Darilnih kartic z nalaganjem dobroimetja, kuvertiranje, odprema po pošti) izdajatelj potrebuje od 3 do 7 dni od datuma prejetega plačila. V primeru velike količine naročil, si izdajatelj pridržuje pravico rok odpreme podaljšati na 10 dni.

OPOZORILO - NAROČANJE DARILNIH KARTI OB KONCU LETA:
Vsem podjetjem, ki naročajo darilne kartice ob koncu leta za namen božičnega in prednovoletnega obdarovanja, svetujemo da naročilo darilnih kartic oddajo čimprej, še posebej če je predmet naročila več kot 50 darilnih kartic). Op.: prvi val naročil ob koncu leta je že od 15.9. dalje !!:

7. člen: Reklamacije in pritožbe

Pisne reklamacije lahko podjetje (naročnik darilnih kartic) pošlje na narocilo@qlandia-kartica.si:

 • V zadevi obračuna naročenih Darilnih kartic: v roku 3 dni od datuma prejema računa.
 • V zvezi z dostavljenimi / prevzetimi darilnimi karticami: v roku 7 dni od datuma prevzema Darilnih kartic.
8. člen: Končne določbe

Z naročilom Darilnih kartic se kupec – pravna oseba strinja, da bo izdajatelj podatke naročnika zbiral, obdeloval in uporabljal zgolj za potrebe izvajanja tekočega postopka naročanja, neposrednega trženja (občasno E-mail obveščanje) in internih tržnih analiz.

Ti »Pogoji naročanja Darilnih kartic Qlandia za pravne osebe« veljajo od vključno 3. 1. 2019 do preklica oz. eventuelnih novih sprememb.

Qlandia Marketing d.o.o., Ljubljana