Pogoji poslovanja

Predstavitev in pravila uporabe Darilne kartice Qlandia

1. člen: Uvodno določilo (prehod na plastične Darilne kartice Qlandia)

Darilne bone Qlandia več ne sprejemamo kot plačilno sredstvo. Darilne bone je možno brezplačno zamenjati za Darilne kartice Qlandia s črtno kodo na INFO točki trgovin Spar in megamarketov Interspar v vseh nakupovalnih centrih Qlandia po vsej Sloveniji, pri čemer se ohrani in prenese denarna vrednost papirnatih darilnih bonov na Darilne kartice Qlandia. Ob menjavi darilnega bona Qlandia za Darilno kartico Qlandia kupec prejme 1x Darilno kartico Qlandia, razen če želi zamenjati več kot 30 darilnih bonov v apoenih po 10 eur, kar presega max vrednost na eni darilni kartici. 

Na INFO točki je možno zamenjati darilne bone, ki imajo neomejen rok veljavnosti. V primeru, da na papirnatem bonu piše veljavnost darilnega bona do določenega datuma, se proces unovčitve darilnega bona izvede preko upravnika centra.

Darilni boni, ki jih kupec želi zamenjati za Darilno kartico Qlandia, morajo biti nepopisani in nepoškodovani (popisane ali poškodovane darilne bone ni mogoče zamenjati za Darilno kartico Qlandia). Ob menjavi darilnih bonov za Darilno kartico kupec prejme 1 izvod potrdila o menjavi (nakupu) Darilne kartice Qlandia. To potrdilo mora kupec shraniti za morebitno reklamacijo Darilne kartice Qlandia (reklamacija o prodani Darilni kartici Qlandia možna v roku 1 meseca po nakupu) na INFO točkah trgovin Spar in megamarketov Interspar v nakupovalnih centrih Qlandia.

2. člen: Predstavitev Darilne kartice Qlandia

Darilna kartica Qlandia predstavlja bolj sodobno in moderno obliko obdarovanja. Kupcu omogočamo nakup na INFO točki trgovin Spar in megamarketov Interspar v nakupovalnih centrih Qlandia v vrednosti zaokroženi na 10 EUR (minimalna vrednost 20 EUR, maximalna vrednost 300 EUR) ali preko te spletne strani. Veljavnost darilne kartice je neomejena.

Kako prepoznati Darilno kartico Qlandia? 

Darilna kartica Qlandia je izkazno sredstvo v plastični ali elektronski obliki, opremljen z enolično identifikacijsko številko s črtno kodo, ki služi kot plačilno sredstvo za izdelke ali storitve v trgovskih centrih Qlandia. Prodaja se v izbranih QL oblikovnih predlogah, oz. v izvedbi lastnega oblikovanja s strani spletnega kupca Darilne kartice Qlandia.  Vsaka Darilna kartica Qlandia je edinstvena in unikatna, kar dokazuje črtna koda, generirana po skrbno določenem protokolu.

Prednosti Darilne kartice Qlandia

 • Velika fleksibilnost (možnost unovčenja v več kot 300 trgovinah in lokalih v 7 nakupovalnih centrih Qlandia po vsej Sloveniji).
 • Možnost izbire med številnimi QL oblikovnimi predlogami.
 • Vrednost dobroimetja zaokrožena na 10 EUR pri nakupu na INFO točki trgovin Spar in megamarketov Interspar med 20 EUR in 300 EUR (večkratna uporaba in postopno trošenje).
 • Poljubna vrednost dobroimetja pri nakupu preko spleta med 20 EUR in 300 EUR (večkratna uporaba in postopno trošenje).
 • Imetniku Darilne kartice Qlandia je omogočeno postopno trošenje sredstev na Darilni kartici.
 • Enostavno in hitro naročanje preko spleta.
 • Možnost nakupa e-darilne kartice (takojšno darilo).
 • Možnost personalizacije Darilne kartice Qlandia preko spleta.
 • Možnost pregledovanja stanja dobroimetje v katerikoli trgovini in lokalu Qlandie (razen izjem) ali preko te spletne strani (v vsakem trenutku 24/7).
 • Poslovno darilo za podjetja in obdarovanje zaposlenih (B2B).
3. člen: Veljavnost Darilne kartice Qlandia

Darilna kartica Qlandia je brez roka veljavnosti (možno jo je uporabljati do izpraznitve dobroimetja). Takoj po nakupu postane aktivna (možnost takojšne unovčitve v želeni trgovini). Darilna kartica Qlandia postane neveljavna, ko se izkoristi celotno dobroimetje (ni možno ponovnega polnjenja).

4. člen: Vrednost Darilne kartice Qlandia

Darilna kartica Qlandia je brez vrednosti, dokler se je ob nakupu ne naloži z določenim dobroimetjem (minimalna vrednost 20 EUR, maximalna vrednost 300 EUR). Lahko se jo uporabi večkrat do izpraznitve dobroimetja (v primeru, da je vrednost nakupa nižja od vrednosti dobroimetja darilne kartice, se preostanek vrednosti zabeleži na Darilno kartico in ga je možno izkoristiti ob naslednjem nakupu do izpraznitve dobroimetja).

5. člen: Kdo lahko kupi Darilno kartico Qlandia

Darilno kartico Qlandia lahko kupijo fizične osebe (v izbranem nakupovalnem centru Qlandia ali preko spleta) in pravne osebe (preko spletne strani: www.qlandia-kartica.si/si/narocite-podjetja) z registrirano dejavnostjo.

Fizične osebe:

 • nakup z gotovino na INFO točkah trgovin Spar in megamarketov Interspar v vseh nakupovalnih centrih Qlandia (Nova Gorica, Kranj, Kamnik, Novo mesto, Krško, Maribor in Ptuj),
 • nakup na spletni strani preko oddanega dinamičnega spletnega obrazca za fizične osebe na podstrani “Naročite kartico” v okviru katerega uporabnik izbere ali kreira želeno oblikovanje svoje Darilne kartice in izpolni vse potrebne osebne in plačilne podatke za končno izvedbo naročila. Plačilo je možno po predračunu z nakazilom finančnih sredstev na račun Qlandia Marketing d.o.o. Po plačilu prejmete naročeno fizično Darino kartico na predhodno vpisani naslov v roku 5 delovnih dni. V primeru naročila e-darilne kartice pa jo prejmete v roku 1 delovnega dneva po plačilu na predhodno vpisani elektronski naslov.
  Pri plačilu s kreditno kartico preko spleta nas v primeru preklica naročila ali spremembe načina plačila s strani uporabnika obvestite na narocilo@qlandia-kartica.si.

Pravne osebe

 • preko dinamičnega spletnega obrazca za pravne osebe na podstrani “Za podjetja” v okviru katerega uporabnik tematsko predlogo Darilnih kartic in izpolni vse potrebne osebne, poslovne in plačilne podatke za končno izvedbo naročila. Po uspešni izpolnitvi uporabnik na svoj elektronski naslov prejme že delno izpolnjeno naročilnico v PDF obliki, ki jo je potrebno natisniti, podpisati in požigosati s strani odgovorne osebe ter poslati na narocilo@qlandia-kartica.si. Plačilo je možno z nakazilom finančnih sredstev na račun Qlandia Marketing d.o.o.
  Naročene Darilne kartice prejmete v roku 7 delovnih dni po izvedbi plačila na naslov, ki ste ga navedli ob naročilu.

Nakup Darilne kartice ni možen na obroke. 
Naročilo Darilne kartice Qlandia je dokončno, ko kupec izvede plačilo zanjo. Če izdajatelj v roku 7 delovnih dni po valuti plačila ne bo prejel nakazila sredstev, bo naročilo smatral kot preklicano. Če kupec Darilne kartice po izvedbi plačila ali po prejetju Darilne kartice Qlandia želi preklicati svoje naročilo oz. vrniti naročeno blago, naj to pisno sporoči na elektronski naslov narocilo@qlandia-kartica.si.

6. člen: Izdaja in prodaja Darilne kartice Qlandia

Izdajatelj in lastnik Darilne kartice Qlandia je Qlandia Marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana, DŠ: SI21571325.

Za izdajatelja opravlja prodajo Darilnih kartic Qlandia v nakupovalnih centrih Qlandia družba Spar Slovenija d.o.o., zato kupec nakup Darilne kartice Qlandia lahko opravi na IINFO točkah trgovin Spar ali megamarketov Interspar v vseh nakupovalnih centrih Qlandia (Nova Gorica, Kranj, Kamnik, Novo mesto, Krško, Maribor in Ptuj). 

Darilna kartica Qlandia ni poimenska kartica in ob njenem nakupu ni potrebno predati nobenih osebnih podatkov. Ob naročilu preko spleta se oddani osebni podatki (potrebni za procesiranje nakupa) zbirajo in hranijo v skladu z zakonom o varovanju podatkov in se uporabljajo zgolj za ta namen (namen procesiranja nakupa).

Obveznosti izdajatelja Darilne kartice Qlandia:

- zagotavljanje možnosti plačevanja z Darilno kartico Qlandia na vseh prodajnih mestih v nakupovalnih centrih Qlandia po vsej Sloveniji, razen izjem, ki so navedene na tej spletni strani.
- vodenje natančne evidence nakupov in stanja na Darilni kartici Qlandia z namenom zagotavljanja natančnega pregleda nad stanjem in gibanjem dobroimetja na Darilni kartici. Zbiranje omenjenih podatkov je zaščiteno v skladu z zakonom o varovanju podatkov in se uporablja zgolj za ta namen.

V primeru začasnega nedelovanja ali motenj v delovanju informacijskega ali internetnega sistema izvajalec zaradi katerega ni mogoče preveriti zneska dobroimetja na darilni kartici, izdajatelj za čas od nastopa do ponovne vzpostavitve (povezave) informacijskega sistema z zbirko podatkov izdajatelja ni zavezan k sprejemu darilne kartice kot sredstva za plačilo nakupa izdelka in/ali storitve.

V primeru izgube, kraje, poškodovanja ali zlorabe Darilne kartice Qlandia, izdajatelj Darilne kartice ni dolžan zamenjati ali nadomestiti.

Obveznosti izdajatelja prenehajo, ko kupec porabi vse dobroimetje na Darilni kartici oz. je Darilna kartica poškodovana v taki meri, da branje črtne kode ni več možno.

Kupec ob nakupu na INFO točki trgovin Spar ali megamarketov Interspar prejme potrdilo o nakupu kartice. S podpisom potrdila o nakupu imetnik Darilne kartice in pristojna oseba na INFO točki jamčita, da je znesek na dokazilu pravilen. En izvod kupec zadrži za svojo evidenco kot dokazilo za morebitno uveljavljanje reklamacij.

Pravice in obveznosti imetnika Darilne kartice Qlandia:

 • plačevanje s Darilno kartico Qlandia na vseh prodajnih mestih trgovskih centrov Qlandia, razen izjem, ki so navedene na tej spletni strani.
 • preverjanje stanja Darilne kartice Qlandia na tej spletni strani “Preveri stanje” ter fizično na vseh INFO točkah trgovin Spar in megamarketov Interspar.
 • skrb za hrambo in ohranjenost svoje Darilne kartice. V primeru izgube, kraje, poškodovanja ali zlorabe Darilne kartice Qlandia, izdajatelj Darilne kartice ni dolžan zamenjati ali nadomestiti. V primeru poškodovanja Darilne kartice do stopnje, ko črtna koda ni več berljiva, postane Darilna kartica neveljavna in je izdajatelj ni dolžan sprejeti kot plačilno metodo.
7. člen: Unovčevanje Darilne kartice Qlandia

Darilno kartico Qlandia je možno unovčiti v vseh nakupovalnih centrih Qlandia (Nova Gorica, Kranj, Kamnik, Novo mesto, Krško, Maribor in Ptuj).  
 
Nakup z Darilno kartico Qlandia je možno izvesti samo v višini dobroimetja na Darilni kartici. V primeru, da vrednost dobroimetja na Darilni kartici ne zadošča za izvedbo celotnega nakupa, mora imetnik Darilne kartice plačilo za razliko do vrednosti kupljenega blaga doplačati.

Izjeme, kjer Darilne kartice ni možno vnovčiti, so:

 • Loterija Slovenije
 • bančne in finančne točke
 • promocijske prodajalne (začasne stojnice s ponudbo zunanjih promotorjev)
 • drugi (člen 10 ali objava na vstopni strani te spletne strani). 

Darilna kartica Qlandia je nezamenljiva za gotovino in ni možno dobiti v gotovini izplačanega preostanka vrednosti.

8. člen: Prenosljivost Darilne kartice Qlandia

Darilna kartica Qlandia je prenosljiva: imetnik Darilne kartice lahko Darilno kartico prenese na tretjo osebo brez omejitev. Novi imetnik s prenosom pravic iz Darilne kartice pridobi vse pravice, ki jih je imel prejšnji imetnik, izdajatelj Darilne kartice ni dolžan preverjati identitete posameznika in ne odgovarja za morebitne zlorabe Darilne kartice.

9. člen: Izguba, poškodba Darilne kartice Qlandia

V primeru izgubljene Darilne kartice Qlandia imetniku Darilne kartice ne pripada pravica do zamenjave. Izgubljene Darilne kartice se 1 mesec po najdbi hranijo na INFO točki trgovin Spar in megamarketov Interspar v nakupovalnih centrih Qlandia ali pri upravitelju nakupovalnega centra. V primeru poškodovane Darilne kartice Qlandia na mestu črtne kode, lahko imetnik kljub temu opravi nakup, vendar mora biti črtna koda čitljiva, da jo prodajalec lahko ročno odtipka v kartično sistem. Za izgubo ali krajo Darilne kartice in vso morebitno nastalo škodo, ki nastane z neupravičenim razpolaganjem z Darilno kartico ter neupravičenim črpanjem dobroimetja na Darilni kartici, izdajatelj Darilne kartice ne odgovarja.

10. člen: Trgovine in lokali, kjer Darilne kartice Qlandia ni možno unovčiti

Darilne kartice Qlandia ni možno unovčiti v poslovalnicah Loterije Slovenija, bančnih in finančnih točkah ter promocijskih prodajalnah (začasne stojnice s ponudbo zunanjih promotorjev).

V nekaterih trgovinah še poteka postopek tehnične implementacije kartičnega sistema, zato Darilne kartice Qlandia zaenkrat še ne morete vnovčiti v trgovinah/lokalih iz spodnjega seznama:

Qlandia KAMNIK 

 • OVS
 • Frizerski salon Čopek
 • Kavarnica mama Paula
 • Rožcar
 • Šengar

Qlandia KRANJ

 • OVS
 • Caffe Cappuccino
 • Caffe Butik
 • Fashion Cafe
 • McDonald's

Qlandia PTUJ

 • OVS
 • Cvetličarna Roža
 • Kjuči - ključavnice Štiftar
 • Pasta More
 • Bar Code
 • Lekarna Budina-Brstje
 • Evitel

Qlandia NOVO MESTO

 • OVS
 • Manikira Urban Spa
 • Cvetličarna Cvetnik
 • Vinoteka Šturm
 • Time out cafe
 • Krpan
 • Igralnica Bumbar park
 • Avtopralnica Qlandia Novo mesto

Qlandia MARIBOR

 • JYSK
 • OVS
 • Avtopralnica Dirty Harry
 • Cvetličarna Zvonček
 • Ključek Franc
 • Cafe Amore
 • Manikira Urban Spa

Qlandia NOVA GORICA

 • OVS
 • Cvetličarna Cvet
 • Slaščičarna Bambu
 • Lekarna Kromberk
 • Diskont Polavček
 • Soncni studio Soleil
 • Vitacare
 • Kafe B
11. člen: Dodatne informacije za kupce

Darilna kartica Qlandia ni kartica zvestobe in ni poimenska (previdno pri izgubi).

Omogoča vpogled v stanje dobroimetja na vseh prodajnih mestih, kjer jo sicer prejemajo kot plačilno sredstvo (imetnik lahko povpraša za stanje neodvisno od nakupa) in preko te spletne strani. Darilna kartica Qlandia je vezana na interni sistem nakupovalnih centrov Qlandia (Nova Gorica, Kranj, Kamnik, Novo mesto, Krško, Maribor in Ptuj). V kolikor kartični sistem Qlandia ne deluje zaradi začasne prekinitve internetne povezave ali druge tehnične napake, ni mogoče preveriti in odbiti denarnega zneska na Darilni kartici, nakup z Darilno kartico ni mogoč (do ponovne vzpostavitve sistema). 

Za pridobitev dodatnih informacij:

 • Preverite najbolj pogosta vprašanja in odgovore na tej spletni strani.
 • Pošljite e-mail s svojim vprašanjem na info@qlandia-kartica.si.
 • Povprašajte osebno na INFO točki trgovin Spar in megamarketov Interspar v nakupovalnih centrih Qlandia.

Nepooblaščena in nezakonita uporaba Darilne kartice je kazniva. Izdajatelj lahko zavrne poslovanje z Darilno kartico, če ugotovi, da je le ta ponarejena ali če je kartica tako uničena/poškodovana, da z nje ni mogoče razbrati vsebine in odčitati dobroimetja.

12. člen: Reševanje reklamacij

V primeru nastanka napak, ki so nastale ob nakupu Darilne kartice Qlandia na INFO točki trgovin Spar in megamarketov Interspar v nakupovalnih centrih Qlandia, bo imetnik Darilne kartice reklamiral na INFO točki trgovine Spar in megamarketa Interspar v nakupovalnem centru Qlandia, kjer je Darilno kartico Qlandia kupil in nanjo naložil želeno dobroimetje. Podpisano potrdilo o nakupu je osnova za vsakršno reklamacijo Darilne kartice. Brez potrdila o nakupu reklamacija ni možna. Reklamacija je možna 1 mesec po nakupu Darilne kartice Qlandia (rok začne teči od dneva nakupa na potrdilo o nakupu).

V primeru napak in nejasnosti, povezanih z unovčevanjem Darilne kartice Qlandia, kupec reklamacijo rešuje na prodajnem mestu, kjer je opravil nakup z Darilno kartico Qlandie.

13. člen: Varovanje osebnih podatkov

Podjetje Qlandia Marketing d.o.o. se zaveda pomena varstva osebnih podatkov in s tem namenom z vašimi osebnimi podatki ravna v skladu s pravnim redom in osebne podatke zbira, obdeluje ter shranjuje samo z namenom procesiranja nakupa Darilne kartice Qlandia. Osebne podatke obravnavamo kot strogo zaupne, kot del zaupnih procesov in stroge korporacijske politike glede varstva osebnih in poslovnih podatkov ter skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Dostop do podatkov dovoli izključno zaposlenim in pogodbenim zunanjim partnerjem, ki so se obvezali k ustreznim obvezam zaupnosti. Organizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

Pridobljeni osebni podatki se obdelujejo zgolj zaradi izvršitve nakupa Darilne kartice Qlandia. V primeru nakupa kot fizična oseba so to podatki vas kot naročnika Darilne kartice oz. podatki prejemnika Darilne kartice za katerega želite opraviti nakup. Ti podatki so: ime, priimek, ulica in hišna številka, poštna številka, kraj, država, e-naslov in telefon ter in podatki o kreditni kartici. V primeru nakupa kot pravna pa so ti podatki: Ime podjetja, ulica in hišna številka, poštna številka, kraj, ID za DDV, kontaktna oseba za naročilo, e-naslov, TRR ter informacija o tem ali je podjetje proračunski uporabnik. Vsi ti podatki se prenašajo preko varnega protokola SSL. Ta protokol SSL omogoča, da so osebni podatki šifrirani in potujejo varno preko internetnih povezav. Šifriranje se vključi pred pričetkom prenosa osebnih podatkov. Poleg tega so podatki za t.i. »požarnimi zidovi«, zaščiteni pred kakršnimkoli zunanjim dostopom.

V skladu z GDPR sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika tj. je prostovoljna izjava, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen. Uporabnik jo potrdi v sklopu naročila Darilne kartice Qlandia in sicer s pritiskom na gumb: POŠLJITE NAROČILO.

Vsi podatki bodo hranjeni v bazi podatkov podjetja Qlandia Marketing d.o.o. in/ali pri pogodbenih obdelovalcih osebnih podatkov v skladu z zakonskim rokom ali do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočega.

14. člen: Ostalo

Predstavitev in splošna pravila poslovanja z Darilno kartico Qlandia veljajo od dneva objave in so na vpogled na tej spletni strani in na vseh prodajnih mestih (INFO točka trgovin Spar in megamarketov Interspar v nakupovalnih centrih Qlandia). Izdajatelj si pridržuje pravico do kakršnihkoli sprememb splošnih pogojev poslovanja brez posebne najave. Morebitni spori med strankami, ki izvirajo ali so v kakršnikoli povezavi z Darilno kartico Qlandia, se rešujejo sporazumno. V nasprotnem primeru bo spor reševalo pristojno sodišče v Ljubljani.

Qlandia Marketing, avgust 2018