Splošni pogoji poslovanja
1. člen


Splošni pogoji poslovanja z Darilno kartico Supernova (v nadaljnjem besedilu »Splošni pogoji poslovanja«) so pravna osnova za poslovanje z Darilno kartico Supernova. Splošni pogoji poslovanja vežejo tako izdajatelja kot imetnika Darilne kartice Supernova. Z nakupom ali uporabo se vsak imetnik Darilne kartice Supernova zaveže k poznavanju in spoštovanju vsakokrat veljavnih Splošnih pogojev poslovanja.

 

Izdaja, nakup in uporaba Darilne kartice Supernova
2.  člen


Izdajatelj Darilne kartice Supernova (v nadaljnjem besedilu »Darilna kartica SN«) je podjetje Supernova Marketing d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana za Slovenijo, in m2 Centermanagement d.o.o., Avenija Većeslava Holjevca 62, HR-10010 Zagreb, za Hrvaško (v nadaljnjem besedilu »Izdajatelj«).

Darilna kartica SN je brez vrednosti, dokler se je ob nakupu ne naloži z določenim dobroimetjem. Na voljo je v 2 (dveh) valutah, v KUNAH (HRK) in EVRIH (€), pri čemer se darilne kartice, izdane v evrih (EUR) uporabljajo v slovenskih centrih Supernova (SI) (v nadaljnjem besedilu »Darilna kartica SN €«), darilne kartice izdane v kunah (HRK) pa se lahko uporabljajo zgolj v hrvaških centrih Supernova (HR) (v nadaljnjem besedilu »Darilna kartica SN HRK«).

Lahko se jo uporabi večkrat do izpraznitve dobroimetja (v primeru, da je vrednost nakupa nižja od vrednosti dobroimetja darilne kartice, se preostanek vrednosti zabeleži na darilno kartico in jo je možno izkoristiti ob naslednjem nakupu do izpraznitve dobroimetja).


3. člen


Darilna kartica SN je dobropisna kartica, opremljena s črtno kodo, ki se uporablja za plačilo blaga in storitev v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja. Vsaka Darilna kartica SN ima edinstveno identifikacijsko številko.

Darilna kartica SN ni poimenska kartica in ob njenem nakupu ni potrebno predati nobenih osebnih podatkov. Ob naročilu preko spleta se oddani osebni podatki (potrebni za procesiranje nakupa) zbirajo in hranijo v skladu z zakonom o varovanju podatkov in se uporabljajo zgolj za ta namen (namen procesiranja nakupa).

Darilna kartica SN je plačilno sredstvo v plastični ali elektronski obliki (pdf dokument). Darilna kartica SN ni kartica zvestobe in ni poimenska (previdnost pri izgubi).

 

4. člen

Nakup Darilne kartice SN je možen tako offline kot tudi online.

Offline lahko Darilno kartico SN kupite v času obratovanja nakupovalnega centra na zadevnih prodajnih točkah (informacijski pult oziroma kiosk za darilne kartice):

SI info točka Supernova: Supernova Ljubljana Rudnik, Supernova Ljubljana Šiška
SI kiosk (darilomat): Supernova Nova Gorica
SI info točka trgovine Spar /Interspar: Supernova Qlandia Kranj, Supernova Qlandia Krško, Supernova Qlandia Nova Gorica, Supernova Qlandia Novo mesto, Supernova Qlandia Kamnik, Supernova Qlandia Maribor in Supernova Qlandia Ptuj
HR: Supernova Garden Mall, Supernova Buzin, Supernova Karlovac, Supernova Zadar, Supernova Varaždin, Supernova Koprivnica in Supernova Colosseum


Upoštevajte, prosimo, da se dostop do prodajnih mest lahko razlikuje glede na odpiralni čas zadevnih nakupovalnih centrov.

 

Online nakup Darilne kartice SN je mogoč prek povezave: www.supernova-kartica.si.


5. člen


Minimalen znesek, ki se lahko naloži na Darilno kartico SN, je:

- v evrih (€):
10 € (z besedo: deset evrov), maksimalni znesek, ki se lahko naloži na darilno kartico, je 300 € (z besedo: tristo evrov). Zneski, ki se naložijo na darilno kartico, se zaokrožijo na 10 € (z besedo: deset evrov);

- v kunah (HRK):
100,00 HRK (z besedo: sto kun), maksimalni znesek, ki se lahko naloži na darilno kartico, je 5.000,00 HRK (z besedo: pet tisoč kun). Zneski, ki se naložijo na darilno kartico, se zaokrožijo na 100 HRK (z besedo: sto kun).

Darilna kartica SN se z dobroimetjem napolni ob nakupu na prodajni točki oziroma ob nakupu prek spletne trgovine. Uporaba Darilne kartice SN je možna, dokler ni prazna (stanje je enako 0 €/HRK (z besedo: nič evrov/kun)) v času njene veljavnosti. Darilne kartice SN ni mogoče ponovno napolniti. Dobroimetje, naloženo na Darilni kartici SN, se ne obrestuje.

Imetnik Darilne kartice SN lahko preveri stanje na Darilni kartici SN in datum veljavnosti na prodajnih točkah, prek spletne trgovine (www.supernova-kartica.si) in ob opravljenem nakupu v poslovalnicah/trgovinah z vzpostavljenim kartičnim sistemov za Darilno kartico SN.

6. člen


Za naročene Darilne kartice SN se kupcu (fizični, pravni osebi) izda račun, ki je sestavljen iz dveh delov:

1. del: vrednost naročenih Darilnih kartic SN (število Darilnih kartic x dobroimetje v €/kartico), na kar se DDV ne obračuna (0 %).

2. del: stroški obdelave naročila in pošiljanja Darilnih kartic SN ter morebitni stroški personalizacije. Stroški pošiljanje Darilnih kartic SN so nični v primeru osebnega dviga (prevzema) naročenih Darilnih kartic SN.
 

Nakup Darilne kartice Supernova za pravne osebe
7. člen  


Nakup fizičnih Darilnih kartic SN je možen na info točki Supernova Ljubljana Rudnik in Supernova Ljubljana Šiška. Pravna oseba lahko na omenjenih info točkah plača z gotovino ali plačilno kartico (pos terminal). Fizične Darilne kartice SN prejme na licu mesta.

Na spletni strani www.supernova-kartica.si lahko pravna oseba naroči fizične ali e-Darilne kartice SN. Pravna oseba po izpolnitvi obrazca na spletni strani prejme predračun (na e-mail naslov, ki ga odda v obrazcu). Ko je predračun za naročilo plačan (sredstva na bančnem računu Supernova marketing d.o.o.), se izdajo Darilne kartice SN. E-Darilne kartice SN se pošljejo na e-mail naslov, ki ga pravna oseba odda v obrazcu, fizične kartice se pošljejo po pošti ali se pripravijo za osebni prevzem na info točki v Supernovi Ljubljana Rudnik (Jurčkova cesta 223, 1000 Ljubljana). V kolikor želi pravna oseba Darilne kartice SN prejeti po pošti, mora ob naročilu navesti poštni naslov (za dostavo) in v tem primeru pokriti stroške pošiljanja. Izdajatelj ne odgovarja za morebitne poškodbe ali izgubo v primeru pošiljanja po pošti.

V primeru, da je pravna oseba proračunski uporabnik, za naročilo Darilne kartice SN kontaktira info točko Supernova Ljubljana Rudnik (info@supernova.si).

Če izdajatelj v roku 7 delovnih dni po valuti plačila ne bo prejel nakazila sredstev, bo naročilo Darilnih kartic SN smatral kot preklicano. Če kupec po izvedbi plačila ali po prejetju Darilne kartice SN želi preklicati svoje naročilo oz. vrniti naročeno blago, naj to pisno sporoči na info@supernova.si. V tem primeru mu izdajatelj vrne znesek v vrednosti naročenih Darilnih kartic SN, zadrži pa strošek obdelave in poštnega pošiljanja ter strošek personalizacije.

Nakup Darilne kartice SN ni možen na obroke.

 

Unovčljivost Darilne kartice Supernova
8. člen


Darilna kartica SN se lahko uporablja v vseh udeleženih nakupovalnih centrih v Sloveniji* (SI): Supernova Ljubljana Rudnik, Supernova Ljubljana Šiška in Supernova Nova Gorica, Supernova Qlandia Kranj, Supernova Qlandia Krško, Supernova Qlandia Nova Gorica, Supernova Qlandia Novo mesto, Supernova Qlandia Kamnik, Supernova Qlandia Maribor in Supernova Qlandia Ptuj in na Hrvaškem (HR): Supernova Slavonski Brod, Supernova Zagreb-Buzin, Supernova Sisak-zahod, Supernova Varaždin, Supernova Karlovac, Supernova Zadar, Supernova Šibenik, Supernova Garden Mall, Supernova Koprivnica, Supernova Sisak vzhod in Supernova Colosseum in sicer v vseh poslovalnicah/trgovinah z vzpostavljenim sistemom za unovčevanje Darilnih kartic SN znotraj zadevnega centra. Izjema so poslovalnice, ki tega sistema nimajo vzpostavljenega; te so navedene na spletnih straneh Supernova.

* Nabor lokacij oziroma nakupovalnih centrov se lahko spremeni (možnost dodajanja lokacij). Spremembe bodo navedene na spletnih straneh Supernova.

Darilno kartico SN je mogoče uporabljati skladno z njenim namenom. Darilna kartica SN je na voljo v več različnih natisnjenih tematskih motivih oz. v izvedbi lastnega oblikovanja s strani spletnega kupca darilne kartice.


9. člen


Nakup z Darilno kartico je možno izvesti samo v višini dobroimetja na Darilni kartici. Če vrednost dobroimetja na Darilni kartici ne zadošča za izvedbo celotnega nakupa, stranka doplača razliko do vrednosti kupljenega blaga. Če je vrednost nakupa nižja od vrednosti dobroimetja na Darilni kartici, se preostanek vrednosti zabeleži na Darilno kartico in ga je možno izkoristiti do izteka veljavnosti Darilne kartice. Nakup na obroke z Darilno kartico ni možen. Darilne kartice ni mogoče zamenjati za gotovino; prav tako ni možno dobiti v gotovini izplačanega preostanka vrednosti. Darilna kartica je vezana na interni sistem sodelujočih nakupovalnih centrov Supernova. Če ta sistem ne deluje in zato ni možno preveriti in odbiti denarnega zneska na Darilni kartici, nakup z Darilno kartico (do ponovne vzpostavitve sistema) ni možen.

 

Veljavnost, uporaba in prenehanje pravice uporabe Darilne kartice Supernova
10. člen


Veljavnost Darilne kartice SN €:

Darilne kartice SN € veljajo 4 (štiri) leta od datuma polnitve; vendar pa Darilne kartice SN, kupljene pred 1. aprilom 2019, veljajo samo 2 (dve) leti. Po dnevu izteka veljavnosti morebitno dobroimetje na Darilni kartici SN ni več razpoložljivo in propade; posledično imetnik Darilne kartice SN do dobroimetja ni več upravičen. Kupec oziroma imetnik Darilne kartice SN je zavezan sam voditi evidenco zapadlosti, saj ne prejme nobenega predhodnega obvestila o zapadlosti veljavnosti Darilne kartice SN.

Za več informacij o zapadlosti Darilne kartice SN € se kupec obrne na info točko Supernova Ljubljana Rudnik (info@supernova.si).

 

Veljavnost Darilne kartice SN HRK:

Darilne kartice SN HRK veljajo 1 (eno) leto od datuma napolnitve Darilne kartice SN. Po dnevu izteka veljavnosti morebitno dobroimetje na Darilni kartici SN ni več razpoložljivo in propade; posledično imetnik Darilne kartice SN do dobroimetja ni več upravičen. Kupec oziroma imetnik Darilne kartice SN je zavezan sam voditi evidenco zapadlosti, saj ne prejme nobenega predhodnega obvestila o zapadlosti veljavnosti Darilne kartice SN.

Za več informacij o zapadlosti Darilne kartice SN HRK se kupec obrne na info točko Supernova Garden Mall (info.gardenmall@supernova.hr).

 

11.   člen


Imetnik Darilne kartice SN lahko Darilno kartico SN prenese na tretjo osebo brez omejitev. Novi imetnik s prenosom pravic iz Darilne kartice SN pridobi vse pravice, ki jih je imel prejšnji imetnik. Izdajatelj Darilne kartice SN ni zavezan preverjati identitete posameznika in ne odgovarja za izgubo, uničenje ali morebitne zlorabe Darilne kartice SN.

 

Izguba in tatvina Darilne kartice Supernova
12. člen


Za izgubo ali tatvino Darilne kartice SN in vso morebitno nastalo škodo, ki nastane z neupravičenim razpolaganjem z Darilno kartico SN ter neupravičenim črpanjem dobroimetja na Darilni kartici SN, izdajatelj ne odgovarja.

V primeru nedelovanja Darilne kartice SN, ki ni posledica nepravilnega ravnanja, imetnik Darilno kartico SN dostavi info točki nakupovalnega centra Supernova Ljubljana Rudnik ali Supernova Ljubljana Šiška za Darilne kartice SN € ter info točki nakupovalnega centra Supernova Garden Mall za Darilne kartice SN HRK.

 

Unovčevanje papirnatih darilnih bonov Supernova
13. člen


Proces unovčitve papirnatega darilnega bona Supernova, ki ni zaveden v kartičnem sistemu, se izvede preko info točke Supernova Ljubljana Rudnik in upravnika centra.

 

Menjava Darilne kartice Qlandia za Darilno kartico Supernova
14. člen


V letu 2020 so nakupovalni centri Qlandia (Kamnik, Krško, Novo mesto, Nova Gorica, Maribor, Ptuj in Kranj) postali del skupine nakupovalnih centrov Supernova. Prodaja Darilnih kartic Qlandia v nakupovalnih centrih Supernova Qlandia in prek spletne strani www.qlandia-kartica.si se ustavi. Darilno kartico Qlandia zamenja Darilna kartica Supernova.

Imetnik Darilne kartice Qlandia lahko svojo darilno kartico zamenja za Darilno kartico Supernova. Zamenjana novo izdana Darilna ali e-Darilna kartica Supernova prevzame vse lastnosti in značilnosti Darilnih kartic SN. Imetnik Darilne kartice Qlandia lahko zamenjavo naredi na dva načina:

Fizično Darilno kartico Qlandia lahko imetnik osebno zamenja za fizično Darilno kartico Supernova na info točki Supernova Ljubljana Rudnik. Storitev je plačljiva – 10 % vrednosti naloženega dobroimetja se odvzame od dobroimetja na Darilni kartici Qlandia. Izda se nova fizična Darilna kartica Supernova z 10 % nižjim dobroimetjem. Veljavnost novo izdane Darilne kartice Supernova je 4 leta od dneva menjave. Novo izdana Darilna kartica Supernova je unovčljiva od vključno dneva menjave v vseh nakupovalnih centrih Supernova Qlandia (navedenih zgoraj) in drugih izbranih nakupovalnih centrih Supernova po Sloveniji, ki so predstavljeni na supernova.si
Fizično ali e-Darilno kartico Qlandia lahko imetnik zamenja za e-Darilno kartico Supernova brezplačno prek spletne strani supernova-kartica.si. Veljavnost novo izdane e-Darilne kartice Supernova je 4 leta od dneva menjave. Novo izdana e-Darilna kartica Supernova je unovčljiva od vključno dneva menjave v vseh nakupovalnih centrih Supernova Qlandia (navedenih zgoraj) in drugih izbranih nakupovalnih centrih Supernova po Sloveniji.  


Menjava darilnih bonov Qlandia za darilno kartico Supernova
15.   člen


Papirnate darilne bone Qlandia lahko imetniki brezplačno zamenjajo za fizične Darilne kartice Supernova s črtno kodo na Info točki trgovin Spar in megamarketov Interspar v vseh nakupovalnih centrih Supernova Qlandia po vsej Sloveniji (Kamnik, Krško, Novo mesto, Nova Gorica, Maribor, Ptuj in Kranj). Pri tej menjavi se ohrani in prenese denarna vrednost papirnatih darilnih bonov Qlandia na Darilne kartice Supernova. Veljavnost novo izdanih Darilnih kartic Supernova je 4 leta od dneva menjave.

Ob menjavi darilnega bona Qlandia oziroma več darilnih bonov Qlandia za Darilno kartico SN kupec prejme 1x Darilno kartico SN, razen če želi zamenjati več kot 30 darilnih bonov v apoenih po 10 EUR, kar presega max vrednost na eni Darilni kartici SN. V tem primeru se mu izda naslednje najnižje možno število Darilnih kartic SN.  

Na info točki v nakupovalnih centrih Supernova Qlandia je možno zamenjati darilne bone, ki so zabeleženi v kartičnem sistemu (preverba na info točki). V primeru, da darilnega bona ni zavedenega v kartičnem sistemu, se proces zamenjave darilnega bona izvede preko upravnika centra (izpolnitev vloge).

Darilni boni, ki jih kupec želi zamenjati za Darilno kartico SN, morajo biti nepopisani in nepoškodovani (popisane ali poškodovane darilne bone ni mogoče zamenjati za Darilno kartico SN). Ob menjavi darilnih bonov za Darilno kartico SN kupec prejme 1 izvod Potrdila o menjavi (nakupu) Darilne kartice SN. To potrdilo mora kupec shraniti za morebitno reklamacijo Darilne kartice SN (reklamacija o prodani Darilni kartici SN je možna v roku 1 meseca po nakupu) na info točkah trgovin Spar in megamarketov Interspar v omenjenih nakupovalnih centrih Supernova Qlandia.

 

Pravila za personalizacijo Darilne kartice Supernova
16.   člen

Storitev personalizacije zagotavlja Supernova Marketing d.o.o. preko spletne strani www.supernova-kartica.si za namene personalizacije fizične ali e-Darilne kartice SN.

V primeru fizične in e-Darilne kartice SN ima kupec možnost naložiti svojo fotografijo za sprednjo stran darilne kartice, pri čemer mora upoštevati tehnične zahteve oddanih materialov in pravila za izbiro motiva, ki so opisana v dokumentu »Pravila in navodila za oblikovanje Darilne kartice Supernova« prek spletne strani www.supernova-kartica.si. Kupec jamči, da je lastnik motiva ali da je pridobil izrecno soglasje lastnika in/ali osebe, upodobljene na Darilni kartici SN, da lahko uporabi njegov motiv na Darilni kartici SN, ter da Supernova Marketing d.o.o. z uporabo motiva ne bo kršila nobene osebnostne ali druge pravice tretjih oseb, vključno s pravicami intelektualne lastnine.

Med izbranim motivom na računalniškem zaslonu in končno izdelano Darilno kartico SN je mogoče barvno ali drugo oblikovno odstopanje, kar ni upravičen razlog za reklamacijo.

Supernova Marketing d.o.o. ima pravico, da brez posebne utemeljitve zavrne motiv, ki se ji ne zdi primeren za uporabo na fizični ali e-Darilni kartici SN in, ki lahko vpliva na ugled Supernove.

Kupec potrjuje, da je prebral in razumel pravila za izbiro motiva na darilni kartici, ter izjavlja, da bo za izdelavo Darilne kartice SN z lastnim motivom predložil le motive, ki so skladni s pravili navedenimi v dokumentu »Pravila in navodila za oblikovanje Darilne kartice Supernova« preko spletne strani www.supernova-kartica.si.

Supernova Marketing d.o.o. bo naročnika Darilne kartice SN o morebitni zavrnitvi naročenega motiva za izdelavo Darilne kartice SN obvestila po elektronski pošti na elektronski naslov, ki ga je kupec navedel na zahtevku za naročilo. Po potrditvi oddanega naročila in plačila naročenih Darilnih kartic SN ni možna reklamacija na podlagi videza Darilnih kartic SN.

 

Izguba, poškodba Darilne kartice Supernova
17. člen


V primeru izgubljene Darilne kartice SN imetniku ne pripada pravica do zamenjave. Izgubljene Darilne kartice SN se 1 mesec po najdbi hranijo na info točkah Supernova Ljubljana Rudnik in Supernova Ljubljana Šiška ter info točkah trgovin Spar in megamarketov Interspar v nakupovalnih centrih Supernova Qlandia. Izgubljena / najdena Darilna kartica SN se izroči imetniku, če le-ta predloži Potrdilo o nakupu Dotične Darilne kartice SN.  

V primeru poškodovane Darilne kartice SN na mestu črtne kode, lahko imetnik kljub temu opravi nakup, vendar mora biti črtna koda čitljiva, da jo prodajalec lahko ročno odtipka v kartični sistem. Za izgubo ali krajo Darilne kartice SN in vso morebitno nastalo škodo, ki nastane z neupravičenim razpolaganjem z Darilno kartico SN ter neupravičenim črpanjem dobroimetja na Darilni kartici SN, izdajatelj ne odgovarja.

 

Reševanje reklamacij pri nakupu Darilne kartice Supernova
18. člen

Za reševanje reklamacij ob plačilu z Darilno kartico SN je pristojen izdajatelj. V primeru nastanka napak, ki so nastale ob nakupu Darilne kartice SN, kupec reklamacijo rešuje na info točki Supernova Ljubljana Rudnik in Supernova Ljubljana Šiška, na kateri je Darilno kartico SN kupil in nanjo naložil želeno dobroimetje.

V primeru nastanka napak, ki so nastale ob nakupu v nakupovalnih centrih Supernova Qlandia, bo imetnik Darilne kartice reklamiral na info točki trgovine Spar in megamarketa Interspar v nakupovalnem centru Supernova Qlandia, kjer je Darilno kartico SN kupil. 

Podpisano Potrdilo o nakupu je osnova za vsakršno reklamacijo Darilne kartice SN. Brez Potrdila o nakupu reklamacija ni možna. Reklamacija je možna 1 mesec po nakupu Darilne kartice SN (rok začne teči od dneva nakupa na Potrdilu o nakupu).

Imetnik Darilne kartice SN lahko v primeru reklamacije kontaktira tudi informativno točko nakupovalnega centra Supernova Ljubljana Rudnik (info@supernova.si) ali Supernova Ljubljana Šiška (info1@supernova.si) za Darilne kartice € oziroma Supernova Garden Mall (info.gardenmall@supernova.hr) za Darilne kartice HRK.

 

Reševanje reklamacij pri unovčevanju Darilne kartice Supernova
19. člen

V primeru napak in nejasnosti, povezanih z unovčevanjem Darilne kartice SN, kupec reklamacijo rešuje na prodajnem mestu (v trgovini), kjer je opravil nakup z Darilno kartico SN.

 

Varovanje osebnih podatkov
20. člen


Podjetje Supernova Marketing d.o.o. se zaveda pomena varstva osebnih podatkov in s tem namenom z osebnimi podatki ravna v skladu s pravnim redom in osebne podatke zbira, obdeluje ter shranjuje samo z namenom procesiranja nakupa Darilne kartice SN. Osebne podatke obravnava kot strogo zaupne, kot del zaupnih procesov in stroge korporacijske politike glede varstva osebnih in poslovnih podatkov ter skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) (Ur. l. RS, št 94/2007-UPB1), Zakonom o elektronskih komunikacijah (ZEKom) (UR. l. RS, št. 13/2007-UPB1, 110/2009) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). Dostop do podatkov dovoli izključno zaposlenim in pogodbenim zunanjim partnerjem, ki so se obvezali k ustreznim obvezam zaupnosti. Organizator pridobljenih osebnih podatkov v nobenem primeru ne bo posredoval ali razkril tretjim osebam.

Pridobljeni osebni podatki se obdelujejo zgolj zaradi izvršitve nakupa Darilne kartice SN. V primeru nakupa kot fizična oseba so to podatki kupca kot naročnika Darilne kartice SN oz. podatki prejemnika Darilne kartice SN za katerega kupec želi opraviti nakup. Ti podatki so: ime, priimek, ulica in hišna številka, poštna številka, kraj, država, e-naslov in telefon ter in podatki o kreditni kartici. V primeru nakupa kot pravna pa so ti podatki: Ime podjetja, ulica in hišna številka, poštna številka, kraj, ID za DDV, kontaktna oseba za naročilo, e-naslov, TRR ter informacija o tem ali je podjetje proračunski uporabnik. Vsi ti podatki se prenašajo preko varnega protokola SSL. Ta protokol SSL omogoča, da so osebni podatki šifrirani in potujejo varno preko internetnih povezav. Šifriranje se vključi pred pričetkom prenosa osebnih podatkov. Poleg tega so podatki za t.i. »požarnimi zidovi«, zaščiteni pred kakršnimkoli zunanjim dostopom.

V skladu z GDPR sme upravljavec osebnih podatkov obdelovati osebne podatke, če je podana osebna privolitev posameznika tj. je prostovoljna izjava, da se lahko njegovi osebni podatki obdelujejo za določen namen. Uporabnik jo potrdi v sklopu naročila Darilne kartice SN in sicer s pritiskom na gumb: NAROČI.

Vsi podatki bodo hranjeni v bazi podatkov podjetja Supernova Marketing d.o.o. in/ali pri pogodbenih obdelovalcih osebnih podatkov v skladu z zakonskim rokom ali do preklica hrambe osebnih podatkov s strani sodelujočega.

 

Končne in prehodne določbe
21. člen

Ti splošni pogoji poslovanja začnejo veljati na dan njihove objave na spletni strani Supernove. Z veljavnostjo teh splošnih pogojev poslovanja preneha veljavnost vseh predhodnih različic.

Izdajatelj si pridržuje pravico kadarkoli in brez predhodne najave spremeniti Splošne pogoje poslovanja, vključno z navedbo ponudnikov oziroma trgovin, v katerih ni možna uporaba Darilnih kartic SN. Spremembe Splošnih pogojev poslovanja začnejo veljati na dan njihove objave na spletni strani Supernove.

22. člen

Nepooblaščena in nezakonita uporaba Darilne kartice SN je kazniva. Izdajatelj lahko zavrne poslovanje z Darilno kartico SN, če ugotovi, da je ta ponarejena, če je njena veljavnost potekla ali če je Darilna kartica SN tako uničena oziroma poškodovana, da iz nje ni mogoče razbrati vsebine in odčitati dobroimetja. Morebitni spori med imetnikom Darilne kartice SN in izdajateljem se rešujejo pred stvarno pristojnim sodiščem v Ljubljani, Slovenija, za Darilne kartice SN €, v kolikor za posamezen spor ni izključno pristojno kakšno drugo sodišče in sodiščem v Zagrebu, Hrvaška, za Darilne kartice SN HRK, v kolikor za posamezen spor ni izključno pristojno kakšno drugo sodišče.


23. člen

Za pridobitev dodatnih informacij:


Preverite najbolj pogosta vprašanja in odgovore na Supernova spletni strani supernova-kartica.si.
Pošljite e-mail s svojim vprašanjem na info@supernova.si ali pokličite 0820 08 000 (info točka nakupovalnega centra Supernova Ljubljana Rudnik).